Välisministeerium tunnustab kodanikupäeval rahvadiplomaate

https://vm.ee/et/uudised/valisministeerium-tunnustab-kodanikupaeval-rahvadiplomaate-2