Tõendid ja tõestamistoimingud

Rahvastikuregistri väljavõte

Soovitame Valgevene asutustele esitada venekeelse väljavõtte Eesti rahvastikuregistrist:

 • lapse sünnitunnistuse asemel (tõendab ka hooldusõiguseid)
 • täiskasvanu sünni-, abielu-, abielulahutuse- ja nimemuutmistunnistuse asemel
 • kui on vaja tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu (sh vallalisust)

Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused, rahvastikuregistri volitatud töötleja SMIT ja välisesindused.  Eesti saatkonnas Minskis väljastatud väljavõtteid saab kasutada ainult Valgevenes ja mitte teistes välisriikides.

Tähelepanu! Eesti rahvastikuregistri venekeelne väljavõte vajalike andmetega on Valgevenes kehtiv ilma apostillita.

Väljavõtte saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected].
 • saata posti teel aadressile Platonova 1B 220034 Minsk Valgevene.
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule internetis või telefonil +375 17 217 7060 ja tuua dokumendid isiklikult kohale.

Vajalikud dokumendid:

 1. Avaldus tuleb printida, täita käsitsi ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt;
 2. Koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta

3) Riigilõivu tasumist tõendav koopia netipanga maksekviitungist kontoomaniku nimega. Kui olete riigilõivu eelnevalt tasunud, palume võtta kaasa maksekviitung.

Lisainfo

Isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu. 
Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal.

Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang. Rohkem infot leiad Siseministeeriumi veebilehelt.

Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele, et tõendada Valgevene ametiasutustele erinevaid andmeid.

Tõendada võib näiteks abieluvõimet, juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest/alusdokumentidest.

Vajalikud dokumendid

 • avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult, vt näidised allpool*
 • Eesti pass või ID-kaart, posti või e-posti teel koopia isikuandmetega leheküljest
 • riigilõiv

Posti või e-posti teel saadetud taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi.

Tõendi saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected].
 • saata posti teel aadressile Platonova 1B 220034 Minsk Valgevene.
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule internetis või telefonil +375 17 217 7060 ja tuua avaldus isiklikult kohale. Saatkonnas on on võimalik riigilõivu tasuda pangakaardiga.

Avalduste näidised

 • avaldus elukohatõendi / rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks
 • juhtimisõiguse  tõend;
 • abieluvõimetõend, kui elate püsivalt Eestis ja soovite abielluda Valgevenes;
 • muu vabas vormis avaldus milles on märgitud
  • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti, telefon;
  • millisele asutusele tõend esitatakse;
  • kelle kohta tõendit vajatakse;
  • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.
 • karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta.