Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

 • ID-kaardi saab taotleda e-posti teel, kuna selle jaoks ei vajata sõrmejälgi
 • Kui te kasutate Eesti e-teenuseid (ID-kaardi, mobiil ID või Eesti internetipanga vahendusel) saate taotluse esitada politsei e-taotluskeskkonnas.
 • Passi saab taotleda e-posti teel juhul, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 6 aastat. Loe lähemalt »
 • Mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid posti teel Politsei- ja Piirivalveametist

Millal pean reisidokumentide tellimiseks aja broneerima ja tulema isiklikult Eesti saatkonda?

 • Kui vajate uut passi ja vana enam ei kehti või politsei sõnul tuleb sõrmejäljed uuesti anda
 • Kui laps vajab uut passi ja on vahepeal saanud 12 aastat vanaks
 • Kui peate dokumendi kättesaamiseks tegema volikirja kellelegi teisele. Vastav avaldus tuleb esitada koos taotlusega (pdf), tagantjärele ei ole võimalik teist isikut volitada.

Lapsele esmast dokumenti tellides tuleb esitada:

 • täidetud taotlusankeet (ankeet-pdf)
 • täidetud lisaankeet (esmane-pdf)
 • rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta.
 • teise hooldaja kirjalik nõusolek ja tema passikoopia, kui hooldaja ei ole Eesti kodanik.

Meelespea saatkonnas kohapeal dokumentide taotlejale

 • Aeg tuleb alati ette broneerida. (telefon: (375 17) 217 7060 või e-mail: [email protected].
 • Täita taotlusankeet (ankeet-pdf)
 • Dokumendi taotlemisel saadab taotleja digitaalse dokumendifoto (vaata nõudeid fotole) aadressile [email protected], lisades taotleja nime ning isikukoodi/sünniaja. Saatkonnas ei saa fotosid teha.
 • Riigilõivu saab tasuda saatkonnas kohapeal  pangakaardiga.

Tähelepanu

 • Kiirpassi ja ID-kaardi taotlusi võetakse vastu ainult Eestis;
 • Posti teel tellides on vaja maksta Eesti sisene riigilõiv
 • Taotluse staatust on võimalik jälgida politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.
 • Reisidokumendid väljastatakse alates 15-ndast eluaastast dokumendi omanikule või volitatud isikule, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse hooldajale või taotlemisel hooldaja poolt volitatud esindajale.
 • Dokumentide saatkonda saabumisel teavitatakse sellest koheselt taotlejat e-posti teel.
 • Alates 01.01.2021 hakkasid ITDS-is kehtima muudatused, mille järgi võib kohus tunnistada kehtetuks ja vajadusel ka keelata reisidokumentide (pass, meremehe teenistusraamat jt) väljaandmise tagaotsitavatele ja kriminaalmenetluse raames tõkendi saanutele (s.o eelkõige elatisvõlgnikud, kellel on seatud Eesti elukohast lahkumise tõkend). Sel juhul reisidokumenti välisriiki isikule kätteandmiseks ei saadeta ning inimene  peab ise minema dokumendile järgi PPA teenidusbüroosse Eestis.
 • Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet. Info ja kontaktandmed PPA kodulehelt.