Majandussuhted

Majanduse põhinäitajad

  • Majanduskasv: 2,4% (2018 jaan.-sept)
  • SKT elaniku kohta: 5741 USD (okt 2018)
  • Inflatsioon: 4,9% (okt 2018)
  • Riigivõlg: 36% SKPst (01.10.2018)
  • Tööpuudus: 0,5% (01.03.2018)
  • Peamised kaubanduspartnerid: Vene Föderatsioon, Ukraina, Hiina, Saksamaa, Poola
  • Kaubandusbilanss: -2,9 mld USD (2017)

Eesti-Valgevene kaubavahetus aastatel 2012-2018 9 kuud (mln eurot)

Aasta Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal % Saldo
2013 51.6 0.4%   87.2 0.6% 138.8 0.5%   -35.6
2014 42.0 0.4%   67.2 0.5% 109.2 0.4%   -25.2
2015 34.7 0.3%   61.2 0.5%   95.9 0.4%   -26.5
2016 46.8 0.4%   56.3 0.4% 103.1 0.4%     -9.5
2017 56.5 0.4%   86.0 0.6% 142.5 0.5%   -29.5
2018 9 kuud 51.5 0.5% 355.5 2.3% 407.0 1.8% -304.0

Allikas: Statistikaamet

Peamiste kaubanduspartnerite järjestuses jäi Valgevene kolmandasse kümnesse (2017 – 24.  koht). Ekspordipartnerite seas 31. koht ning impordipartnerite seas 25. koht. Eesti päritolu toodete osakaal ekspordis Valgevenesse oli 2017. a 22%.

Valgevenesse eksporditi 2017. a peamiselt plasttooteid (25% ekspordist), masinaid ja seadmeid (23%), loomseid tooteid (17%) ning toidukaupu ja jooke (9%).

Valgevenest imporditi peamiselt mineraalseid tooteid (43% impordist), metalle ja metalltooteid (16%), puitu ja puittooteid (15%) ning masinaid ja seadmeid (7%).

Otseinvesteeringud: Eesti Panga andmeil on Valgevene investorid 30.06.2018 seisuga investeerinud Eestisse 82 mln eurot (0,4% kogu Eesti otseinvesteeringutest). Sektorid: hulgi- ja jaekaubandus (64%) ning kinnisvara (14%). Äriregistris oli mai 2018. a seisuga registreeritud 599 Valgevene osalusega Eesti ettevõtet.

Eesti otseinvesteeringute maht Valgevenes samal ajal on 72 mln eurot. Sektorid: töötlev tööstus (47%) ja kinnisvara (13%).