Riigilõivud

Riigilõivud konsulaarteenuste eest

ID-kaardi ja passi koostaotlemisel
Alates 15ndast eluaastast 80 €
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
25 €
ID-kaardi taotlemisel
Alates 15ndast eluaastast 50 €
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
10 €
Eesti kodaniku passi taotlemisel
Alates 15ndast eluaastast 60 €
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud
20 €
Digi-ID taotlemisel 50 €
Elamisloakaardi taotlemisel
Alates 15ndast eluaastast 35 €
 • Alla 15-aastased isikud;
 • Keskmise, raske või sügava puudega isikud;
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikud;
 • Rahvusvahelise kaitse saaja
10 €
Euroopa Liidu kodaniku pereliikme elamisloakaart 25 €
E-residendi digi-ID
100 €
Elamisload ja tähtajaline elamisõigus  
Tähtajaline elamisluba 80 €
Tähtajaline elamisluba alla 1-aastasele välismaalasele 25 €
Eesti kodanikust abikaasa või lähedase sugulase juurde elama asumiseks 50 €
Euroopa Liidu kodaniku ja tema pereliikme elamisloa taotluse läbivaatamise eest 50 €
Tähtajaline elamisluba töötamiseks 120 €
Tähtajaline elamisluba ettevõtluseks 180 €
Muud teenused  
Tõendi andmine  30 €
Dokumendi tellimine 20 €
Dokumendi edastamine 30 €
Perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõte 20 €
Abieluvõimetõendi väljastamine 20 €
Karistusregistri paberkandjal teatise väljastamine (üks kord aastas tasuta) 10 €
Eesti kodakondsusest vabastamise sooviavalduse läbivaatamine 15 €
Tõestamistoimingud 30 €

Riigilõivu saab tasuda saatkonnas kohapeal kas pangakaardiga või sularahas eurodes.