Riigilõivud

Riigilõivud konsulaarteenuste eest

Riigilõiv sõltub nii taotlemise viisist kui kohast, kus dokumenti soovitakse kätte saada. Kõige soodsam on uus pass ja ID-kaart taotleda Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) iseteeninduses: https://www.politsei.ee/et/iseteenindus

Kättesaamine Eestis

Kättesaamine stk-s

 

TÄISKASVANULE EESTI KODANIKU PASS
Biomeetrilise passi taotlemine välisesinduses 70 90
Biomeetrilise passi taotlemine iseteeninduses 35 55
Biomeetrilise passi taotlemine PPA teeninduses või
posti teel
40 60
Sõrmejäljekujutisteta pass   60*
     
SOODUSTINGIMUSTEL ISIKU
EESTI KODANIKU PASS
   
Biomeetriline reisidokument alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule 20 40
TÄISKASVANULE Isikutunnistus
Isikutunnistuse taotlemine välisesinduses 55 75
Isikutunnistuse taotlemine iseteeninduses 20 40
Isikutunnistuse taotlemine teeninduses või
posti teel
25 45
Digi-ID 55 75
SOODUSTINGIMUSTEL ISIKU
isikutunnistus
Isikutunnistus alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule 10 30
Iseteeninduse kaudu taotletud isikutunnistus alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule 7 27
TÄISKASVANULE Eesti kodaniku pass+isikutunnistus
Taotlemine välisesinduses 80 100
Taotlemine iseteeninduses 45 65
Taotlemine teeninduses või posti teel 50 70
SOODUSTINGIMUSTEL ISIKU
pass +isikutunnistus
Pass ja isikutunnistus alla 15-aastasele isikule, keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnud isikule 25 45
Elamisloakaart
Elamisloakaardi taotlemine välisesinduses 65 85
Elamisloa kaardi taotlemine alla 15-aastasele isikule,
keskmise, raske või sügava puudega isikule, välismaalasele
rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel elamisloa
saanud isikule ja üldtingimustel Eesti vanaduspensioni
ikka jõudnud isikule
10 30
Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme elamisloa kaardi taotluse läbivaatamine 55 75
     
E-residendi kaart
E-residendi kaart iseteeninduses 100 120
E-residendi kaart välisesinduses 130 150
ELAMISLUBA
tähtajaline elamisluba   115
töötamiseks   145
ettevõtluseks   210
EV kodanikust pereliikme juurde   80
TPT/TPL/ETD
TPT – kehtiva dokumendi korral   20
TPT – kehtetu dokumendi korral   100
TPL – kehtiva dokumendi korral   20
TPL – kehtetu dokumendi korral   100
ETD – kehtiva dokumendi korral   20
ETD – kehtetu dokumendi korral   100
VÄLJASTUSKOHA MUUTMINE
ITD väljastuskoha muutmine
VE->VE või VE-> EE
  80
ITD väljastamine teise EL VE kaudu   100
ITD ümbersuunamine VEst VTOle   80
JÄRELTEENINDUS
uue PIN-ümbriku väljastamine   20
* Sõrmejäljekujutisteta pass väljastamiseks EL välisesinduses 140 eurot (taotlemine 40 + väljastamine EL välisesinduses 100)

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga, sularaha alates 25.10.2019 vastu ei võeta.

Riigilõivu võib tasuda ka järgmistele pangakontodele Eestis:

Makse saaja –  RAHANDUSMINISTEERIUM

Swedbank
IBAN:   EE932200221023778606
SWIFT: HABAEE2X

SEB Pank
IBAN:   EE891010220034796011
SWIFT: EEUHEE2X

Luminor EESTI
IBAN: EE701700017001577198
SWIFT/BIC: RIKOEE22 

Viitenumber: 2900073643