Kultuurisuhted

Eestis elab üle 12 000 valgevenelase. Eesti püüab igati toetada siinsete valgevenelaste püüdu rahvuslikule enesemääratlemisele ning aidata kaasa tugeva Valgevene kogukonna kujunemisele. Eestimaa eri paigus asuvad 6 Valgevene kultuuriseltsi või -ühendust ühinesid 2001. aastal Eesti Valgevenelaste Assotsiatsiooniks. Eesti valitsus on toetanud seltside tegevust ka rahaliselt. Seltside eestvedamisel on toimunud Eesti-Valgevene kultuurifestivalid, millest on alati osa võtnud ka kollektiivid Valgevenest.

Valgevenes elab erinevate allikate järgi 200–400 eestlast ja tegutseb ka Eesti Selts „Pääsuke“ (asutatud 2009), kuhu kuulub umbes 50 liiget. Eesti kultuuri vahendamisse valgevenelastele on viimastel aastatel aktiivselt panustanud Eesti Suursaatkond Minskis.

Kultuurikontaktid on olnud eripalgelised ning ei piirduta üksnes pealinnadega. Kontaktide arendamisele aitavad kaasa ka arvukad sõpruslepingud Eesti ja Valgevene kohalike omavalitsuste vahel.

Väga tihedad on muusikute kontaktid. Mitmed Eesti noored on osalenud Valgevenes noorte interpreetide konkurssidel, samuti on koos Valgevene muusikutega korraldatud kontserdisarju ja lindistatud plaate. Teiselt poolt on ka mitmeid kontakte rahvusvahelist tunnustust leidnud kõrgkultuuri esindajate vahel.

Tihedad on ka kontaktid sportlaste vahel. Iga-aastastel rahvusvahelistel turniiridel osalemine, nii Eestis kui Valgevenes on saanud heaks tavaks. Noortel jalgpallurid võistlevad turniiril „Saaremaa Cup“, iluvõimlejatel võistlusel „Miss Valentine“. Samuti korraldatakse ühiseid treeninglaagreid nii noortele kui täiskasvanutele – panustatud on maadlussporti, suusatamisse, sõudmisse.


Olulisemad kultuurisündmused

  • Novembris 2016 toimusid Minskis Eesti kultuuripäevad, mis avati 3. novembril kontserdiga Valgevene Riikliku Filharmoonia suures saalis, kus esinesid Valgevene Riiklik Sümfooniaorkester Erki Pehki dirigeerimisel ja pianist Mihkel Poll.
  • Valgevene Riikliku Ooperi- ja Balletiteatri kammersaalis toimus Georg Otsale pühendatud kontsert, ühtlasi avati G. Otsale pühendatud näitus „Muusikarüütel“.
  • 2018 aasta juulis toimus EV 100 tähistamine Minski vanalinnas – Eesti rahvakunstipäeval oli esinejaid üle 200.