Piirangud Valgevene Vabariigi kodanikele

Tulenevalt Valgevene otsusest vähendada Eesti saatkonnas Minskis personali miinimumini, on välisministri käskkirjaga piiratud saatkonnas osutavate konsulaarteenuste hulk. Saatkonna vahendusel saavad taotleda viisat Valgevene kodanikud ja Valgevenes registreeritud elukohaga välisriigi kodanikud, kelle Valgevene elamisluba kehtib viisa taotlemisel veel vähemalt 6 kuud. Lühiajalist viisat ja Eesti pikaajalist viisat saab taotleda järgmiste reisieesmärkide korral: Eestis elava Eesti kodanikust või Eesti pikaajalist elamisluba omavast lähedase pereliikme (vanemad, vanavanemad, lapsed, abikaasa) külastamiseks; õppimiseks ning samuti vajadusel humanitaarkaalutlustel nagu lähisugulase raske haigus või matused. Turismi eesmärgil kahjuks ei ole võimalik viisat taotleda.