EL sõlmis viisalihtsustus- ja tagasivõtulepingu Valgevenega

EL Nõukogu võttis 27.05.2020 vastu kaks otsust, et sõlmida Valgevenega viisalihtsustusleping ja tagasivõtuleping.

Loe täpsemalt: